Saugumo patikrinimas reikalingas, jog būtų galima įsitikinti ar darbas su keltuvu bus saugus. Saugumo patikrinimas atliekamas šiais atvejais:
  • Po pirmųjų keltuvo montavimo darbų;
  • Reguliarus tikrinimas, mažiausiai vieną kartą per metus;
  • Bet kuriuo metu, pakeitus keltuvo dalis.
Pirmasis ir reguliarūs saugumo patikrinimai turi būti atliekami specialisto. Tuo pačiu metu rekomenduojame atlikti techninės priežiūros darbus. Jeigu kai kurios keltuvo dalys buvo pakeistos (keltuvo aukščio ar kėlimo galios pakeitimas) ir po rimtų remonto darbų, keltuvo saugumo patikrinimas turi būti atliktas eksperto.